Werken met communicatietechnieken SplinterVD
Aandacht voor de menselijke kant van Het Nieuwe Werken
De mens dé meest bepalende factor

Het is niet eenvoudig om Het Nieuwe Werken - of flexibeler werken - in te voeren. Er is geen handleiding die na het volgen ervan succes garandeert. Elke onderneming is anders, iedere medewerker gaat anders om met verandering. Los van de technologische kant is de menselijke zijde er een die vaak onderbelicht is. Een zestal belangrijke aspecten om bij stil te staan.

1. Het Nieuwe Werken is geen methode
Vaak wordt gedacht dat Het Nieuwe Werken zoiets inhoudt als thuiswerken, of werken op flexibele werkplekken. Het is meer dan dat; een werkstijl waarbij medewerkers meer verantwoordelijkheid dragen en weten wat van hen verwacht wordt. Hun verantwoordelijkheid gaat verder dan hun eigen werkzaamheden en zij dragen concreet bij aan de doelstellingen van de organisatie. Hoe zij hun werk uitvoeren, waar dit gebeurt, wanneer en met welke middelen is relatief vrij.

2. Kostenreductie is niet de aanleiding 
De aanleiding om na te denken over een nieuwe manier van werken moet komen vanuit een behoefte aan te sluiten bij een veranderende wereld. In veel gevallen wordt er vanuit een kostenreductie gedacht en gehandeld. Hoe kunnen we dezelfde werkzaamheden uitvoeren met minder werkplekken en kantoorruimte? Terwijl vragen moeten zijn: Hoe kunnen we slimmer werken? Hoe kunnen we privé en zakelijk beter combineren? Hoe blijven we inspelen op de veranderende klantvraag?

3. Het Nieuwe Werken is een proces
Het Nieuwe Werken is een continue cultuurverandering. Het is geen project dat een duidelijk start- en finishmoment kent. Er zijn mensen bij betrokken die mee moeten gaan. Het is niet zo eenvoudig als een IT-systeem vervangen. Het Nieuwe Werken gaat om een ware verandering, waarbij de focus moet liggen op resultaatgericht leidinggeven. Deze verandering leent zich niet voor projectmatig werken.

4. Verandering is mensenwerk
Een veranderproces kan alleen maar succesvol zijn als de mensen bereid zijn deel te nemen. Met veranderverhalen kunnen zij worden geïnspireerd. Het is goed om de dialoog aan te gaan en je de verandering eigen te maken. Als medewerkers er zelf in gaan geloven wordt het onderdeel van hen zelf. Ervaren zij dit en kunnen zij een bijdrage leveren, dan is de verandering eerder een succes.

5. Daag uit en geef ruimte
Iedereen gaat anders met verandering om. Medewerkers hebben hun eigen manier van werken. Het is belangrijk om de uitdaging vooral bij hen neer te leggen. Zij moeten weten wat hun werk inhoudt en welke functie zij vervullen in het grotere geheel. Dat doel is leidend en gaat boven de manier waarop zij het werk uitvoeren. In deze invulling is het belangrijk tijd en ruimte te geven aan de medewerkers. Zij zullen een manier moeten zoeken en vinden die voor hen werkt.

6. Blijf communiceren
Communicatie is essentieel bij verandertrajecten. Het is daarbij belangrijk ervaringen te delen van collega’s en medewerkers in plaats van het verhaal te verkondigen vanuit het management. Voor interne communicatie kunnen ervaringen van medewerkers met betrekking tot de verandering worden gedeeld. Bijvoorbeeld welke uitdaging zij zien en hoe zij hieraan werken. Van collega’s wordt eenvoudiger iets aangenomen dan van de directie. Ook maakt het de verandering bespreekbaar door de hele organisatie en zorgt dat het echt gaat leven.

Bij Het Nieuwe Werken is de mens dé meest bepalende factor. Zij moeten in staat worden gesteld bewust een keuze te maken hoe, waar en wanneer zij hun werk doen. Op deze manier kunnen bedrijven zich continu blijven aanpassen aan een veranderende wereld.

Splinter staat altijd voor u klaar!

Splinter is een betrouwbare en onafhankelijke partner als het om telecom-en data oplossingen gaat. We denken en werken klantgericht, hierdoor kunnen wij u voorzien van een passend advies. Met een enthousiast team dat constant op zoek is naar mogelijkheden en ontwikkelingen op de Telecommarkt, probeert Splinter dagelijks het verschil te maken.